PI04 Z Nižných Ružbách do Starej Ľubovne

Nižné Ružbachy - Kotník - Stará Ľubovňa

  Turistické ciele | Mestá a obce | Chránené rezervácie | Mapy | Mapa  
Dunajec | Červený kláštor | Stará Ľubovňa | Vyšné Ružbachy
Webkamery | Chodníky | Fotogaléria | Popis | Výlety do okolia
Mapa


    Poloha: Spišská Magura, severný Spiš.
    Východiskový bod: Nižné Ružbachy, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko.
    Cieľový bod: Stará Ľubovňa, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko.
    Časový rozvrh: Nižné Ružbachy - Kotník 1h 30" - nad Ružbašskou Míľavou 0h 30" - pod Patriou 0h 15" - nad Novou Ľubovňou 0h 45" - Stará Ľubovňa 1h 15"

    Spolu: 4 hodiny 15 minút
    Prevýšenie: 335 m
    Mapa: Spišská Magura - Pieniny, mierka 1 : 50 000 (list 103), VKÚ, a.s., Harmanec.
    Sprievodca: Vysoké Tatry - Severný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava.


    Náročnosť: Stredne náročná poldenná túra s neveľkým prevýšením. Vedie turisticky málo navštevovaným územím, prevažne lesom. Na trase nie je nijaké turistické zariadenie s možnosťou občerstvenia alebo núdzového úkrytu.

    Základná trasa: Túra sa začína v obci Nižné Ružbachy (555 m) situovanej do pekného prírodného prostredia Ružbašskej brány - prielomovej doliny, ktorou rieka Poprad opúšťa Popradskú kotlinu. Od železničnej stanice na hornom konci obce sa popri hlavnej ceste vydáme do centra.
    Na celej trase výletu nás povedú červené turistické značky (0904). Pri kostole odbočíme doprava, prejdeme cez koľajisko a odbočíme doľava. Cesta vedúca paralelne so železničnou traťou smeruje k veľkým stodolám na dolnom konci obce, ktoré dotvárajú jej typický kolorit. Za mostom cez rieku Poprad sa po poľnej ceste dostaneme do ústia bočnej doliny. Vystúpime popri potoku, vo výraznom ohybe odbočíme doľava a serpentínami zdoláme lúčny svah vrchu Kotník (883 m).
    Kvalitná cesta sa končí pri vysielači na vrchole najvyššieho vrchu horskej rázsochy vybiehajúcej z masívu Levočských vrchov smerom na sever. Pokračujeme po úzkom zalesnenom chrbte na rázcestie nad Ružbašskou Míľavou (830 m), z ktorého odbočuje doľava modro značkovaný chodník schádzajúci cez dolinu Popradu do obce Forbasy.
    Do tej istej obce smeruje aj žltý chodník, ktorý onedlho minieme po ľavej strane. Približne v polovici tohto chodníka vyviera minerálny prameň. My pokračujeme po červenej značke na rázcestie pod Patriou (840 m). Po lesnom chodníku vystúpime popri vysielači na nevysokú vyvýšeninu, za ktorou mierne klesneme na okraj lesa. Na lúkach sa pred nami otvorí malebná krajina v okolí Starej Ľubovne. Na rázcestí nad Novou Ľubovňou (700 m) odbočuje doprava žltá turistická trasa zostupujúca do Novej Ľubovne.
    Červený chodník mieri ďalej na sever. Vo výseči medzi žlto a červeno značkovanou trasou sa rozkladá oblý trávnatý chrbát zakončený Kozou horou (680 m). Krátke odbočenie na jej vrchol nám umožní široký výhľad na Starú Ľubovňu, ktorý dotvára silueta majestátneho Ľubovnianskeho hradu vypínajúceho sa nad riekou Poprad. Na červeno značkovanú trasu sa vrátime ľahko, ak budeme sledovať okraj lesa na ľavej strane. Popri cintoríne zídeme do meste Stará Ľubovňa (548 m).
    Cesta do centra s historickým štvorcovým námestím s kostolom uprostred nám od železničnej stanice potrvá asi 30 minút. Od stanice nie je veľmi vzdialený ani Ľubovniansky hrad. Prehliadkou hradných expozícií a skanzenu v podhradí si môžeme spestriť program výletu.

    Varianty: Túru môžeme ukončiť aj vo Forbasoch. Skoršie odbočenie doľava na modrú značku je dlhšie (spolu 3h 30") ako odbočenie doľava na žltú značku na ďalšom rázcestí (spolu 3h 00"). Ďalšie odbočenie doprava na žltú turistickú trasu vedie do Novej Ľubovne (spolu 3h 30"). Základnú trasu možno absolvovať aj v opačnom smere (spolu 4h 30").

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy