Zamagurze (Zamagurie)
   Tekst    Google Mapa


    Region Zamagurza jest najmniejszym regionem turystycznym Słowacji. W przeszłości należał razem z Wysokimi Tatrami do Spiskiej żupy (do dzisiaj obszar od Lewoczy do granicy z Polską nazywa się Górny Spisz). W skład regionu wchodzi powiat Stara Lubownia i część powiatu Kieżmark, ogranicza go od północy granica z Polską, z granicznymi rzekami Dunajcem i Popradem, Pieninami i Pogórzem Lubowniańskim, na południowym zachodzie znajduje się Magura Spiska, a na południu Góry Lewockie. Izolacja krainy leżącej za grzbietem Magury Spiskiej spowodowała, że zachowała ona niezwykły charakter. Oczarowała ona wielu wielbicieli niezwykłego bogactwa przyrody, zabytków historii, unikalnej architektury ludowej z żywymi tradycjami swojskiego folkloru góralskiego.
    Naturalne piękno przyrody wspólnie z serdecznością i gościnnością miejscowej ludności góralskiej czynią z tego regionu cenioną oazę spokoju i relaksu. Centrum administracyjnym Zamagurza jest miasto Stara Lubownia, liczące 16 tysięcy mieszkańców. Jest to typowe średniowieczne miasto z kwadratowym rynkiem, z zachowanymi domami mieszczańskimi, z pierwotnie wczesnogotyckim, a potem zmodernizowanym w stylu barokowym, kościołem z XIII wieku. Nad miastem wznosi się zamek z XIII wieku, z galerią powiatową i muzeum krajoznawczym (pod zamkiem zlokalizowane jest Muzeum architektury ludowej). Na północ od miasta znajduje się miejscowość Litmanowa, obecnie najczęściej odwiedzane miejsce Zamagurza (objawienia Najświętszej Marii Panny). Najbardziej atrakcyjną częścią Zamagurza jest Czerwony Klasztor. Wieś i ośrodek turystyczny zawdzięczają nazwę klasztorowi kartuzów, który powstał na początku XIV wieku (miał gzymsy, futryny i sklepienia żebrowe w kolorze czerwonym, stąd wzięła się nazwa Czerwony Klasztor). W dzielnicy Czerwony Klasztor - uzdrowisko znajduje się siedziba Pienińskiego Parku Narodowego. Corocznie w czerwcu odbywa się tu tradycyjny Zamagurski festiwal folklorystyczny a we wrześniu Międzynarodowy Slalom Pieniński.
    Wśród naturalnych obszarów chronionych Zamagurza należy wspomnieć o Haligowskich Skałach - rezerwat przyrody z największą jaskinią w Pieninach Aksamitką (niedostępną dla zwiedzających), Kamieńskim gajem cisowym, w którym występuje cis zwyczajny (rezerwat przyrody), Litmanowski potok (rezerwat przyrody) z zachowanymi środowiskami oryginalnej ichtiofauny, Wąwóz Jarzębiński (rezerwat przyrody) - dolina w formie kanionu z 5 kaskadami i kotłami o średnicy 6 m i głębokości 3 m. Symbolem Zamagurza są dzikie i malownicze Pieniny. Nie są duże, ich pasmo o długości 35 km należy jednak do najpiękniejszych i najcenniejszych obszarów górskich w Środkowej Europie. Dominantą Pienin i całego Zamagurza są majestatyczne formy skalne Trzy Korony. Największą atrakcję turystyki pienińskiej stanowi romantyczny rejs na typowych góralskich tratwach po Dunajcu w przepięknej scenerii przyrody Pienińskiego Parku Narodowego (PIENAP). Strome klify Pienin obmywa graniczna rzeka Dunajec, której silny prąd wydrążył w wapieniach na odcinku długości 8,5 km głęboki i wąski kanion z wysokimi skalnymi ścianami. Najpiękniejszy odcinek rejsu wiedzie Przełomem Dunajca do Przełomu Leśnickiego potoku. W miesiącach letnich można pływać i wędkować w czystych wodach Dunajca, Lipniczki i Rieki. Można pojeździć na rowerze po znakowanych szlakach. W okresie zimowym znajdą coś dla siebie również narciarze, którzy w tej malowniczej krainie znajdą trasy dla narciarstwa zjazdowego i narciarstwa biegowego (Jeziersko).

MAPY:
             
Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy