Magura Spiska (Spišská Magura)
   Tekst    Google Mapa


    Magura Spiska to rozłożyste pasmo górskie wchodzące w skład zewnętrznych Karpat Zachodnich. Wysokość długiego na ponad 30 km grzbietu górskiego wynosi średnio 1000 m n.p.m., a najwyższy szczyt Repisko osiąga wysokość 1259 m n.p.m.
    We wschodniej części pasma górskiego na powierzchni pojawiają się warstwy z ery mezozoicznej a na linii ich uskoku tryskają liczne źródła mineralne.
    Magura Spiska była kiedyś krainą drwali i pasterzy. Do niedawna leżała poza traktami komunikacyjnymi i dzięki temu zachowała wiele tradycji i zabytków ludowych i dzięki dziewiczemu pięknu swej przyrody jest krainą z dużymi turystycznymi perspektywami.

MAPY:
             

GALERIE:
                                           
Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy