Lehnic (Lechnica)
   Szöveg    Térkép    Google Térkép


    Magurántúli község a Hóka-patak völgyében. A XIII. század elején a Berzeviczyek alapították. Az okiratok szerint 1319-ben Kokos mester 62 parcellát vállasztott le a falu határáról, amelyet a menedék-kői karthauzi rendnek adományozott. Az örökségét képező részt pedig János soltész adta el 1325-ben a karthauziaknak. 1612-ben a Vöröskolostor lehnici uradalmát a palocsai Horváth György vásárolta meg, így került a falu is a tulajdonába.
    Lakosai a múltban mezőgazdasággal, fuvarozással és szezonmunkákkal foglalkoztak, ma főleg mezőgazdasággal. Itt tanított Václav Vraný botanikus, író, a túrócszentmártoni múzeum későbbi gondnoka.
    A településen található egy fallal körbekerített XIV. századbeli katolikus templom, amelyet a XIX. században építettek át; egy faharangláb valamint kékre festett faházak sorakoznak a patak mellett.

TÉRKÉPEK:
               

FÉNYKÉPALBUMOK:
                               


Szepesség | Gömör | Liptó | Felső-Garam-régió | Szlovák paradicsom | Magas-Tátra | Alacsony-Tátra | Bélai-Tátra
Pienin-hegység | Szepesi vár | Szent Jakab-templom | Lublóvár | Krasznahorka | AquaCity | Besenyőfalu | Tatralandia | Ménhárd | Felsőzúgó