Pltníctvo NOKLE    Spišská Stará Ves


MOBIL: ++421-949-631202
EMAIL: info@antiquavilla.sk
WWW: www.antiquavilla.sk/plte/
www.pieniny.sk/nokle/
GPS: N 49.399838°
E 20.367891°
ADRESA: SNP 111
061 01 Spišská Stará Ves


    Najdlhšia trasa za cenu najkratšej!


    Pltníctvo NOKLE, turistickú atrakciu v Pieninách na spoločnom slovensko-poľskom úseku rieky Dunajec ponúkame v čase od 15. apríla do 30. októbra. Začiatok vyhliadkovej plavby je v Spišskej Starej Vsi z nástupišťa Nokle rkm 168,4, po výstupište v Lesnici, na hranici rkm 153,95. Celková dĺžka splavu je 14 450 m.
    Vyhliadková plavba trvá 90-130 minút, v závislosti od výšky hladiny Dunajca, počas ktorej turisti dostanú erudovaný výklad o flóre a faune, histórii, tradíciach a prírodných krásach Pienin.

Doprava naspäť:
    1. Kyvadlová autobusová doprava
    2. Kyvadlová mikrobusová doprava
    3. Taxi služba
    4. Spojové autobusy SAD
    5. Pešia turistika prielomom Dunajca
    6. Cykloturistika - požičovňa horských bicyklov
    7. Vlastným dopravným prostriedkom

Zľava pre organizované skupiny:
    10 osôb - 10%
    20 osôb - 20%
    30 osôb - 30%
    40 a viac osôb - 40%

    Ponúkame tiež ubytovanie v penzióne Antiqua Villa v Spišskej Starej Vsi.

    Floßfahrth
    Eine Floßfahrt auf der Dunajec ist eine der größten Atraktionen im slowakisch-polnischen Grenzgebiet. In der Zeit vom 15. April - 30. Oktober eines jeden Jahres besteht diese Möglichkeit für Touristen. In der Slowakischen Republik sagt man "Wer nicht eine Floßfahrt auf der Dunajec unternommen hat, war nicht in der Slowakischen Republik"! Die Fahrt beginnt in Spišská Stará Ves Nokle und endet in Lesnica.
    Die Fahrtdauer beträgt ca. 90-130 Minuten auf einer Gesamtstrecke von 14,45 km. Die Dauer hängt ab vom Wasserstand auf der Dunajec. Während der Fahrt gibt es Informationen auch in deutscher und englischer Sprache für die Teilnehmer über Landschaft, Geschichte usw.

    Rafting on the river of Dunajec in Pieniny
    We offer rafting in Pieniny, on the river Dunajec on the Slovak-Polish border from 15 April to 30 October. The start of the sighseeing raft ride is in the town of Spišská Stará Ves at Nikle and it finishes in Lesnica.
    The total lenght of the trip is 14 450 meter and it lasts 90 -130 minutes depending on the height of the river. During the ride tourists receive information about the flora and fauna, history, traditions and natural beauty of Pieniny in German and occasionally partly in English.

    Flisactwo - Spiska Stara Wieś
    Flisactwo, atrakcję turystyczną w Pieninach, na wspólnym słowacko-polskim odcinku rzeki Dunajec oferujemy w okresie od 15 kwietnia do 30 października. Początek spływu znajduje się w Spiskiej Starej Wsi na stanowisku dla wsiadających Nokle rkm 168,4. Stanowisko dla wysiadających znajduje się w Leśnicy, na granicy rkm 153,95. Całkowita długość spływu wynosi 14 450 m.
    Rejs wycieczkowy trwa 90-130 minut, w zależności od poziomu wody w Dunajcu. Podczas rejsu turyści usłyszą urozmaicony wykład na temat fauny i flory, historii, tradycji i piękna przyrody Pienin.

Komunikacja powrotna:
    1. Wahadłowa komunikacja autobusowa
    2. Wahadłowa komunikacja mikrobusowa
    3. Taksówki
    4. Autobusy rejsowe SAD
    5. Turystyka piesza przełomem Dunajca
    6. Turystyka rowerowa - wypożyczalnia górskich rowerów
    7. Własnym środkiem lokomocji


webmaster